!!NOODOPROEP!!!

Voor de KiaK KinderVakantieWeek hebben er nog veel te weinig vrijwilligers zich aangemeld. Er zijn nu per dagdeel slechts 15 vrijwilligers beschikbaar terwijl we er ongeveer tussen 40 en 60 nodig hebben. Dus heb jij een of meerdere dagdelen tijd om tijdens de KinderVakantieWeek (29 aug t/m 2 sep) te helpen met een of meerdere activiteiten? Geef je dan op deze link.
Je kunt je tot woensdag 17 augustus opgeven om te helpen als vrijwilliger. Dan gaat KiaK KVW Werkgroep kijken op welke manier (aangepaste vorm?) we de KinderVakantieWeek kunnen laten doorgaan.
Delen wordt gewaardeerd!